فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

 

 

متن و ترجمه آهنگ Hello, Adele
[Verse 1]
Hello, it’s me
سلام این منم
I was wondering if after all these years
من در تعجبم که بعد از این همه سال
You’d like to meet, to go over
دوست داری منو ملاقات کنی همه چیز رو
Everything
به یاد بیاری
They say that time’s supposed to heal ya
اونا میگن که زمان باید تو رو خوب کنه
But I ain’t done much healing
ولی من اونقدرا هم خوب نشدم
?Hello, can you hear me
سلام صدا منو میشنوی؟
I’m in California dreaming about who we used to be
من در رویاهای کالیفورنیایی خودم هستم کسی که باید میبودم
When we were younger and free
وقتی ما جوون تر و آزاد بودیم
I’ve forgotten how it felt before the world fell at our feet
فراموش کردم قبلا دنیا زیر پای ما چه حسی داشت
[Pre-Chorus 1]
There’s such a difference between us
خیلی تفاوت بین ما هست
And a million miles
بیش از یک میلیون مایل
[Chorus]
Hello from the other side
از طرفی دیگر سلام
I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم
I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی
Hello from the outside
سلامی از بیرون
At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم
I’m sorry, for breaking your heart
من متاسفم برای شکستن قلب تو
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی
[Verse 2]
?Hello, how are you
سلام حالت چطوره؟
It’s so typical of me to talk about myself
این یک چیز معمولی هست که درباره خودم صحبت کنم
I’m sorry, I hope that you’re well
من متاسفم امیدوارم که حالت خوب باشه
Did you ever make it out of that town
آیا تو تا حالا از اون شهر رفتی
?Where nothing ever happened
جایی که هیچ اتفاقی نیوفتاد
[Pre-Chorus 2]
It’s no secret
این یک راز نیست
That the both of us are running out of time
چون زمان هر دومون داره تموم میشه
[Chorus]
Hello from the other side
از طرفی دیگر سلام
I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم
I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی
Hello from the outside
سلامی از بیرون
At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم
I’m sorry, for breaking your heart
من متاسفم برای شکستن قلب تو
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی
[Bridge]
Ooooohh, anymore
اوه نه دیگه
Ooooohh, anymore
اوه نه دیگه
Ooooohh, anymore
اوه نه دیگه
Anymore
نه دیگه
[Chorus]
Hello from the other side
از طرفی دیگر سلام
I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم
I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی

Hello from the outside
سلامی از بیرون
At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم
I’m sorry, for breaking your heart
من متاسفم برای شکستن قلب تو
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی

 

http://to2music.com/cgi/Adele - Hello.mp3


برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 8 آذر 1394برچسب:آهنگ Hello, adele, | 9:12 | نویسنده : Kalamollah |

I'm jinxed !
چشم خوردم

 


برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 14 مرداد 1393برچسب:فارغ التحصيلان مترجمي زبان انگليسي 86 ، I'm jinxed ! چشم خوردم ، kalamollah, | 11:23 | نویسنده : Kalamollah |

"اصطلاحات پر تکرار در نامه نگاری انگلیسی"

عباراتی که بیشتر در شروع نامه به کار برده می شود.

 • In reply to your letter = در پاسخ نامه شما
 • To meet a demand = برای برآوردن تقاضا
 • We must apologies for = ما باید پوزش بخواهیم برای
 • We wish to inform you that = ما مایل هستیم به استحضار شما برسانیم که
 • We would appreciate it if you could = ما سپاسگزار خواهیم بود اگر شما می توانستید
 • We would appreciate your reply = ما از پاسخ شما سپاسگزار خواهیم بود
 • With reference to = با اشاره به، عطف به
 • Would you please let us = آیا لطفا شما اجازه می دهید به ما
 • I am very much Obligated to you if = من بسیار مدیون شما خواهم بود اگر
 • I am sorry to have to say that = من بسیار متاسفم از اینکه بگویم
 • In accordance with your request = طبق خواسته شما، بر حسب درخواست شما
 • Please accept my thanks for = لطفا سپاس مرا بپذیرید برای
 • I regret to inform you that = من متاسفم به اطلاع شما برسانم که
 • Could you do me a favor with = می توانید یک لطف به من بکنید با
 • Referring your letter of = در استناد به نامه شما
 • We hasten to thank you for = ما شتاب داریم برای تشکر از شما بابت
 • I am anxious to hear from you about = من مشتاق شنیدن از شما هستم درباره
 • We wish to remind you that = ما مایل هستیم به شما یادآوری کنیم که
 • I find it necessary to = من لازم دانستم به

 


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 18 فروردين 1393برچسب:فارغ التحصيلان مترجمي زبان انگليسي 86 , اصطلاحات پر تکرار در نامه نگاری انگلیسی , kalamollah, | 17:26 | نویسنده : Kalamollah |

I’m **gaga over ** those girls with dimpled cheeks.
عاشق دختر هایی هستم که صورتشون چال داره

Gaga over =>having a strong ((but often temporary ))feeling of love for someone

 


برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 17 فروردين 1393برچسب:فارغ التحصيلان مترجمي زبان انگليسي 86 ، gaga over ، kalamollah, | 17:31 | نویسنده : Kalamollah |

تا اسم chips میاد یاد سیب زمینی سرخ کرده و اینا می افتیم. این مثال رو نگاه کنید ؟

if I were in the chips , I'd buy that car

یعنی چی ؟ یعنی اگه توی چیپس بودم ؟
نه . in the chips به معنی پولدار بودنه . یعنی اگه پولدار بودم اون ماشین رو میخریدم.

in the chips : پولدار

 


برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 17 فروردين 1393برچسب:فارغ التحصيلان مترجمي زبان انگليسي 86 ، in the chips ، kalamollah, | 17:29 | نویسنده : Kalamollah |

بچه ها حواستون باشه .
توی writing هاتون از یک سبک پیروی کنید.
یعنی چی ؟
یعنی یا British بنویسید یا Ameican فقط و فقط یکیش همونطور که میدونید. یک سری از کلمات در این دو سبک متفاوت هستن. پس حواستون باشه . چندتا از این کلمه ها رو به عنوان مثال واستون نوشتم .

 

 


برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 17 فروردين 1393برچسب:فارغ التحصيلان مترجمي زبان انگليسي 86 ، writing ، kalamollah, | 17:28 | نویسنده : Kalamollah |

من میدونستم یه بلایی سرِ ِ خودش میاره . اصلاً دنبال دعوا میگشت /
( یه جورایی میشه گفت کلش بو قرمه سبزی میداد )

He was just spoiling for a fight

spoiling for a fight : دنبال دعوا بودن

 


برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 17 فروردين 1393برچسب:فارغ التحصيلان مترجمي زبان انگليسي 86 ، spoiling for a fight ، kalamollah, | 17:26 | نویسنده : Kalamollah |

you're so beautiful

Can I have your digits ?

Digits : شماره تلفن

خیلی خودمونی هست . نباید واسه جاهای رسمی استفاده کنید

 


برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 17 فروردين 1393برچسب:فارغ التحصيلان مترجمي زبان انگليسي 86 ، Digits ، kalamollah, | 17:24 | نویسنده : Kalamollah |

یه دوستی دارم همیشه " با جُک گفتنش من رو شاد میکنه "

He always cracks me up

crack someone up : با شوخی و جک گفتن کسی رو شاد کردن

---------------------------------------------------------------

Square up =[ Pay for the money you owe]

* I’ll pay for the drink and we’ll "square up" later.

من پول نوشیدنی رو میدم ،بعدا با هم حساب میکنم

----------------------------------------------------------------

تام دختره رو دوست نداره . داره بازیش میده / ادای دوست داشتن و در میاره

.Tom doesn't love her . He's just leading her on

lead someone on : ادای دوست داشتن رو در آوردن/ طوری رفتار کردن که طرف فکر کنه دوستش دارین


برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 17 فروردين 1393برچسب:فارغ التحصيلان مترجمي زبان انگليسي 86 ، kalamollah, | 17:21 | نویسنده : Kalamollah |

انگار تام خسته و بی انرژی کار میکنه . فکر کنم یه مرخصی بتونه حالش رو بهتر کنه

It seems Tom is running on empty

I think a vacation will do him good

running on empty : کاری رو انجام دادن اما بی انرژی ( هر کاری )
do someone good : حال کسی رو بهتر کردن ، کسی رو خوشحال کردن

 


برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 17 فروردين 1393برچسب:فارغ التحصيلان مترجمي زبان انگليسي 86 ، running on empty & do someone good، kalamollah, | 17:19 | نویسنده : Kalamollah |

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 27 صفحه بعد

.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • مهندس احمدی